Nariai

Asociacijos Prezidentas
Linas Lapinskas

Tel. 8 620 38820
El. paštas: dssd.asociacija@gmail.com

Asociacijos taryba
Žilvinas Aleksevičius
Ilona Misiulienė
Kęstutis Stauga
Stasys Remigijus Medutis

Asociacijos nariai
UAB “Ilandas”
UAB “Zilaksa”
UAB “Visaugis”
UAB “Medučio paslaugos”
UAB “VITAKONSULT”
UAB “Darbų saugos partneriai”
UAB “Saugana”
UAB “Saugardas”
UAB „Verslo Aljansas”