Apie

Paremkite mus (2%)

Darbo saugos specialistų darbdavių asociacija yra ne pelno siekianti organizacija, mums būtų labai svarbu gauti paramą, kad galėtume plėsti organizacijos veiklą. Jūs galite paremti mūsų organizaciją, skirdami iš savo atlyginimo 2% nuo jau sumokėtų mokesčių.
Kiekvienais metais iki gegužės 1 d. galima pateikti prašymą pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, ir nuo 2012-01-01 – iki 1 procento pajamų mokesčio dalį – politinėms partijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra. Kas turi teisę gauti paramą, galite pasitikrinti čia.

Prašymui pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį sumos ir iki 1 procento dalį sumos politinėms partijoms naudojama Prašymo forma FR0512 (02 versija), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2012-02-17 d. įsakymu Nr. VA-16.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikus du atskirus prašymus pervesti dalį pajamų mokesčio sumos už tą patį mokestinį laikotarpį – vieną iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies sumos skirtą paramos gavėjui (-ams) ir kitą iki 1 procento dalies sumos skirtą politinei partijai (-oms), parama už mokestinį laikotarpį bus apskaičiuojama atskirai pagal vėliausiai priimtą prašymą (statusas “Dokumentas priimtas”, ir nesvarbu kokia prie statuso žymės spalva), kai E1 laukelyje nurodytas gavėjo tipas “Paramos gavėjas” ir pagal vėliausiai priimtą prašymą (statusas “Dokumentas priimtas”, nesvarbu kokia prie statuso žymės spalva), kai E1 laukelyje nurodytas gavėjo tipas “Politinė partija”.

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą galite užpildyti tiesiogiai portale arba parsisiuntę į savo kompiuterį.

Norėdami skirti 2% savo jau sumokėtų pajamų mokesčių, prašome užpildyti FR0512 formą tiesiogiai portale arba parsisiuntę į savo kompiuterį.

Naujoji atsiskaitomoji sąskaita LT267300010155104722, AB SWEDBANK